Teknoloji

Windows kullanırken…

Başlıca klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows 8.1 ve Windows RT 8.1 için yaygın olan klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuş
Yaptığı işlem

CTRL+C (veya CTRL+INS tuşu)

Seçili öğeyi kopyalama

CTRL+X

Seçili öğeyi kesme

CTRL+V (veya SHIFT+INS)

Seçili öğeyi yapıştırma

CTRL+Z

Eylemi geri alma

Alt+SEKME tuşu

Açık uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamalar dışında)

Alt+F4

Etkin öğeyi kapatma veya etkin uygulamadan çıkma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +L

Bilgisayarınızı kilitleme veya kişileri değiştirme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +D

Masaüstünü görüntüleme veya gizleme

Yeni klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows’da kullanabileceğiniz yeni klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuşYaptığı işlem
Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+yazmaya başlayın

Bilgisayarınızı arama

CTRL+artı (+) veya CTRL+eksi (-) işareti

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+kaydırma tekerleği

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+C

Düğmeleri açma

Uygulamada, uygulama için komutları açın

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+F

Dosya aramak için Arama düğmesini açma

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+H

Paylaşım düğmesini açma

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+I

Ayarlar düğmesini açma

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+K

Cihazlar düğmesini açma

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+O

Ekran yönünü (dikey veya yatay) kilitleme

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+Q

Her yerde veya açık olan uygulamada (bu uygulamada, uygulama araması destekleniyorsa) arama yapmak için Arama düğmesini açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +S

Windows ve web’de arama yapmak için Arama düğmesini açma

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+W

Ayarları aramak için Arama düğmesini açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu+Z

Uygulamada kullanılabilir komutları gösterme

Not

  • Ayrıca, uygulama açıkken Ayarlar düğmesine giderek bazı ayarları ve seçenekleri de görebilirsiniz.

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+ara çubuğu

Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+Ctrl+ara çubuğu

Önceden seçili girişe değiştirme

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+Sekme

Son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+Ctrl+Sekme

Son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+Shift+Sekme

Son kullanılan uygulamalar arasında ters sırayla geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+Shift+nokta (.)

Uygulamayı sol tarafa tutturur

Windows logo tuşu‌ Windows logo tuşu+nokta (.)

Açık uygulamalar arasında geçiş yapma

ESC tuşu

Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkma

Genel klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows’da kullanabileceğiniz genel klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuşYaptığı işlem

F1

Yardım’ı görüntüleme

F2

Seçili öğeyi yeniden adlandırma

F3

Dosya veya klasör arama

F4

Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini görüntüleme

F5

Etkin pencereyi yenileme

F6

Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş yapma

F10

Etkin uygulamanın Menü çubuğunu etkinleştirme

Alt+F4

Etkin öğeyi kapatma veya etkin uygulamadan çıkma

Alt+ESC

Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapma

Alt+altı çizili harf

Söz konusu harf için komutu uygulama

Alt+ENTER tuşu

Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme

Alt+Ara çubuğu

Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma

Alt+Sol ok tuşu

Geri

Alt+Sağ ok tuşu

İlet

Alt+PAGE UP tuşu

Bir ekranı yukarı taşıma

Alt+PAGE DOWN tuşu

Bir ekranı aşağı taşıma

Alt+SEKME tuşu

Açık uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamalar dışında)

CTRL+F4

Etkin belgeyi kapatma (çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin veren uygulamalarda)

CTRL+A

Belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme

CTRL+C (veya CTRL+INS tuşu)

Seçili öğeyi kopyalama

CTRL+D (veya DEL tuşu)

Seçili öğeyi silip Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma

CTRL+R (veya F5)

Etkin pencereyi yenileme

CTRL+V (veya SHIFT+INS)

Seçili öğeyi yapıştırma

CTRL+X

Seçili öğeyi kesme

CTRL+Y

Eylemi yineleme

CTRL+Z

Eylemi geri alma

CTRL+artı (+) veya CTRL+eksi (-) işareti

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+ farenin kaydırma tekerleği

Başlangıç ekranına sabitlenmiş uygulamalar gibi masaüstü simgelerinin boyutunu değiştirme veya çok sayıda öğeyi yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+Sağ ok tuşu

İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma

CTRL+Sol ok tuşu

İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma

CTRL+Aşağı ok tuşu

İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma

CTRL+Yukarı ok tuşu

İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma

CTRL+Alt+SEKME tuşu

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma

CTRL+ok tuşu (öğeye taşımak için)+Ara çubuğu

Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı birden çok öğe seçme

CTRL+SHIFT tuşu ve bir ok tuşu

Metin bloğu seçme

CTRL+ESC tuşu

Başlangıç ekranını açma

CTRL+SHIFT+ESC tuşu

Görev Yöneticisi’ni açma

CTRL+SHIFT tuşu

Birden fazla klavye düzeni kullanılabilir olduğunda klavye düzenini değiştirme

CTRL+Ara çubuğu

Çince giriş yöntemi düzenleyicisini (IME) açma veya kapatma

SHIFT+F10

Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme

SHIFT tuşu ve bir ok tuşu

Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme

SHIFT+DEL tuşu

Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan silme

Sağ ok tuşu

Sağ taraftaki bir sonraki menüyü veya bir alt menüyü açma

Sol ok tuşu

Sol taraftaki bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma

ESC tuşu

Geçerli görevi durdurma veya görevden çıkma

Windows logo tuşu klavye kısayolları

Aşağıdaki tablo, Windows logo tuşunu Windows logo tuşu kullanan kısayolları içermektedir.
Basılacak tuşYaptığı işlem
Windows logo tuşu Windows logo tuşu +F1

Windows Yardım ve Desteğini aç

Windows logo tuşu Windows logo tuşu

Başlangıç ekranını görüntüleme veya gizleme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +B

Bildirim alanına odaklama

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +C

Düğmeleri açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +D

Masaüstünü görüntüleme veya gizleme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +E

Dosya Gezgini’ni açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +F

Arama düğmesini açma ve dosyaları arama

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +H

Paylaşım düğmesini açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +I

Ayarlar düğmesini açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +K

Cihazlar düğmesini açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +L

Bilgisayarınızı kilitleme veya kişileri değiştirme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +M

Tüm pencereleri simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +O

Cihaz yönünü kilitleme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +P

Sunum ekranı modunu seçme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Q

Her yerde veya açık olan uygulamada (bu uygulamada, uygulama araması destekleniyorsa) arama yapmak için Arama düğmesini açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +R

Çalıştır iletişim kutusunu açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +S

Windows ve web’de arama yapmak için Arama düğmesini açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +T

Görev çubuğundaki uygulamalarda gezinme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +U

Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +V

Bildirimlerde gezinme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Shift+V

Bildirimlerde ters sırada gezinme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +W

Arama düğmesini açma ve ayarları arama

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +X

Hızlı Bağlantı menüsünü açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Z

Uygulamada kullanılabilir komutları gösterme

Not

  • Ayrıca, uygulama açıkken Ayarlar düğmesine giderek bazı ayarları ve seçenekleri de görebilirsiniz.

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +,

Masaüstünde geçici olarak Peek özelliğini kullanma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Pause

Sistem Özellikleri iletişim kutusunu gösterme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Ctrl+F

Bilgisayarları arama (ağ üzerindeyseniz)

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Shift+M

Simge durumuna küçültülmüş pencereleri masaüstünde geri yükleme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +sayı

Masaüstünü açın ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamayı başlatın. Uygulama zaten çalışıyorsa, o uygulamaya geçin.

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Shift+sayı

Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın yeni bir örneğini başlatma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Ctrl+sayı

Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın son etkin penceresine geçme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Alt+sayı

Masaüstünü açma ve sayıyla belirtilen konumda görev çubuğuna sabitlenmiş olan uygulamanın Atlama Listesi’ni açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Ctrl+Shift+sayı

Masaüstünü açma ve yönetici olarak görev çubuğunda verilen konumda bulunan uygulamanın yeni bir örneğini açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Sekme

Son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Ctrl+Sekme

Son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Shift+Sekme

Son kullanılan uygulamalar arasında ters sırayla geçiş yapma (masaüstü uygulamaları hariç)

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Ctrl+B

Bildirim alanında ileti görüntüleyen uygulamaya geçme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Yukarı ok

Pencerenin ekranı kaplamasını sağlama

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Aşağı ok

Geçerli uygulamayı ekrandan kaldırma veya masaüstü penceresini simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Sol ok

Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sol tarafında ekranı kaplamasını sağlama

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Sağ ok

Uygulama veya masaüstü penceresinin ekranın sağ tarafında ekranı kaplamasını sağlama

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Giriş

Etkin masaüstü penceresi dışında tümünü simge durumuna küçültme (ikinci tuşa basıldığında tüm pencereleri geri yükler)

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Shift+Yukarı ok

Masaüstü penceresini ekranın üst ve altına uzatın.

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Shift+Aşağı ok

Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut/simge durumuna küçültme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Shift+Sol ok veya Sağ ok

Masaüstündeki uygulama veya pencereyi bir monitörden diğerine taşıma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Ara çubuğu

Giriş dili ve klavye düzenini değiştirme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Ctrl+Ara çubuğu

Önceden seçili girişe değiştirme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Enter

Ekran Okuyucusu’nu açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Shift+nokta (.)

Açık uygulamalar arasında geçiş yapma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +nokta (.)

Açık uygulamalar arasında geçiş yapma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +/

IME yeniden dönüştürmeyi başlatma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Alt+Enter

WindowsMedia Center’ı açma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +artı (+) veya eksi (-)

Büyüteç kullanarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +Esc

Büyüteç’ten çıkma

İletişim kutusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, iletişim kutularında kullanabileceğiniz klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuşYaptığı işlem

F1

Yardım’ı görüntüleme

F4

Etkin liste içindeki öğeleri görüntüleme

CTRL+SEKME tuşu

İleriye doğru sekmeden sekmeye geçme

CTRL+SHIFT+SEKME tuşu

Geriye doğru sekmeden sekmeye geçme

Ctrl+sayı (1-9 arasında sayı)

n. sekmeye geçme

SEKME tuşu

Seçeneklerde ileri doğru gitme

SHIFT+SEKME tuşu

Seçeneklerde geriye doğru gitme

Alt+altı çizili harf

Söz konusu harfe ilişkin komutu yerine getirme (veya seçeneği belirleme)

Ara çubuğu

Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma

Geri al tuşu

Farklı Kaydet veya iletişim kutusunda bir klasör seçili ise, bir üst düzeydeki klasörü açma

Ok tuşları

Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçme

Dosya Gezgini klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Dosya Gezgini pencereleri veya klasörleri ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuşYaptığı işlem

Alt+D

Adres çubuğunu seçme

CTRL+E

Arama kutusunu seçme

CTRL+F

Arama kutusunu seçme

CTRL+N

Yeni bir pencere açma

CTRL+W

Geçerli pencereyi kapatma

CTRL+farenin kaydırma tekerleği

Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirme

CTRL+SHIFT+E

Seçilen klasörün üstündeki tüm klasörleri görüntüleme

CTRL+SHIFT+N

Yeni bir klasör oluşturma

Num Lock+yıldız işareti (*)

Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme

Num Lock+artı işareti (+)

Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme

Num Lock+eksi işareti (-)

Seçili klasörü daraltma

Alt+P

Önizleme bölmesini gösterme

Alt+ENTER tuşu

Seçilen öğenin Özellikler iletişim kutusunu açma

Alt+Sağ ok tuşu

Sonraki klasörü görüntüleme

Alt+Yukarı ok tuşu

Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüleme

Alt+Sol ok tuşu

Önceki klasörü görüntüleme

Geri al tuşu

Önceki klasörü görüntüleme

Sağ ok tuşu

Geçerli seçimi gösterme (daraltıldıysa) veya ilk alt klasörü seçme

Sol ok tuşu

Geçerli seçimi daraltma (genişletilmişse) veya klasörün içinde bulunduğu klasörü seçme

END tuşu

Etkin pencerenin en altını görüntüleme

HOME tuşu

Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme

F11

Etkin pencereyle ekranı kaplama veya etkin pencereyi simge durumuna küçültme

Görev çubuğu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda masaüstünde bulunan görev çubuğundaki öğelerle çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuşYaptığı işlem

SHIFT+görev çubuğu düğmesini tıklatma

Uygulamayı açma veya hızla uygulamanın başka bir örneğini açma

CTRL+SHIFT+görev çubuğu düğmesini tıklatma

Yönetici olarak uygulama açma

SHIFT+görev çubuğu düğmesini sağ tıklatma

Uygulama için pencere menüsünü gösterme

SHIFT+gruplanmış görev çubuğu düğmesini sağ tıklatma

Grup için pencere menüsünü gösterme

CTRL+gruplanmış görev çubuğu düğmesini tıklatma

Grup pencereleri arasında gezinme

Erişim Kolaylığı klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, bilgisayarınızın kullanımını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuşYaptığı işlem

Sekiz saniye süreyle sağ SHIFT tuşunu basılı tutma

Filtre Tuşları’nı açma ve kapatma

Sol Alt+Sol SHIFT+PRINT SCREEN tuşu

Yüksek Karşıtlık’ı açma veya kapatma

Sol Alt+Sol SHIFT+Num Lock

Fare Tuşları’nı açma veya kapatma

Beş defa SHIFT tuşuna basma

Yapışkan Tuşlar’ı açma veya kapatma

Beş saniye süreyle Num Lock tuşunu basılı tutma

Geçiş Tuşları’nı açma veya kapatma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu +U

Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma

Büyüteç klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Büyüteç ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuşYaptığı işlem
Windows logo tuşu Windows logo tuşu+artı (+) veya eksi (-)

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

CTRL+Alt+Ara çubuğu

Masaüstünü tam ekran modunda önizleme

CTRL+Alt+D

Yerleşik moda geçme

CTRL+Alt+F

Tam ekran moduna geçme

CTRL+Alt+I

Renkleri ters çevirme

CTRL+Alt+L

Mercek moduna geçme

CTRL+Alt+R

Merceği yeniden boyutlandırma

CTRL+Alt+ok tuşları

Ok tuşları yönünde yatay/dikey kaydırma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu+Esc

Büyüteç’ten çıkma

Ekran Okuyucusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Ekran Okuyucusu ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuşYaptığı işlem

Ara çubuğu veya ENTER tuşu

Geçerli öğeyi etkinleştirme

SEKME ve ok tuşları

Ekranın çevresinde hareket etme

CTRL tuşu

Okumayı durdurma

Caps Lock+D

Öğeyi okuma

Caps Lock+M

Okumayı başlatma

Caps Lock+H

Belgeyi okuma

Caps Lock+V

İfadeyi yineleme

Caps Lock+W

Pencere okuma

Caps Lock+PAGE UP veya PAGE DOWN

Ses düzeyini artırma veya azaltma

Caps Lock+artı (+) veya eksi (-) işareti

Ses hızını artırma veya azaltma

Caps Lock+Ara Çubuğu

Varsayılan eylemi yapma

Caps Lock+Sol veya Sağ oklar

Önceki/sonraki öğeye gitme

Caps Lock+F2

Geçerli öğeye yönelik komutları gösterme

Caps Lock tuşuna art arda iki kez basma

Caps Lock tuşunu açma veya kapatma

Caps+ESC tuşu

Ekran Okuyucusu’ndan çıkma

Ekran Okuyucusu dokunmatik klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, dört noktalı dokunmatik özelliğine sahip bir tablet bilgisayarda Ekran Okuyucusu ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuşYaptığı işlem

İki parmakla bir kez dokunma

Ekran Okuyucusu’nun okumasını durdurma

Dört parmakla üç kez dokunma

Tüm ekran Okuyucusu komutlarını gösterme (bu listede olmayanlar da dahil)

İki kez dokunma

Birincil eylemi etkinleştirme

Üç kez dokunma

İkincil eylemi etkinleştirme

Tek parmakla dokunma veya sürükleme

Parmaklarınızın altındakini okuma

Bir parmakla sola/sağa hareket ettirme

Sonraki veya önceki öğeye gitme

İki parmakla sola/sağa/yukarı/aşağı çekme

Kaydırma

Üç parmakla aşağı doğru çekme

Bulunabilen metinde okumaya başlama

Masaüstü klavye kısayollarında Uzak Masaüstü Bağlantısı

Aşağıdaki tabloda, masaüstünde Uzak Masaüstü Bağlantısı ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Basılacak tuşYaptığı işlem

Alt+PAGE UP tuşu

Uygulamalar arasında soldan sağa geçme

Alt+PAGE DOWN tuşu

Uygulamalar arasında sağdan sola geçme

Alt+INS tuşu

Uygulamalar arasında başlatıldıkları sırayla geçiş yapma

Alt+HOME tuşu

Başlangıç ekranını görüntüleme

CTRL+Alt+BREAK tuşu

Pencere ve tam ekran arasında geçiş yapma

CTRL+Alt+END tuşu

Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüleme

CTRL+Alt+HOME tuşu

Tam ekran modunda bağlantı çubuğunu etkinleştirme

Alt+DEL tuşu

Sistem menüsünü görüntüleme

CTRL+Alt+sayısal tuş takımındaki eksi işareti (-)

İstemcideki etkin pencerenin bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirin (yerel bilgisayarda Alt+PRINT SCREEN tuşuna basmayla aynı işlevi görür).

Sayısal tuş takımında CTRL+Alt+artı işareti (+)

Tüm istemci penceresi alanının bir kopyasını Terminal sunucusu panosuna yerleştirin (yerel bilgisayarda Alt+PRINT SCREEN tuşuna basmayla aynı işlevi görür).

CTRL+Alt+Sağ ok

Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar uygulamasındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar uygulamasına katıştırıldığında kullanışlıdır.

CTRL+Alt+Sol ok

Uzak Masaüstü denetimlerinden ana bilgisayar uygulamasındaki bir denetime (örneğin, bir düğme veya metin kutusu) “sekme”. Uzak Masaüstü denetimleri başka bir ana bilgisayar uygulamasına katıştırıldığında kullanışlıdır.

Windows Yardım görüntüleyicisi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Yardım görüntüleyicisi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuşYaptığı işlem

F3

İmleci, arama kutusuna taşıma

F10

Seçenekler menüsünü görüntüleme

HOME tuşu

Konunun başına gitme

END tuşu

Konunun sonuna gitme

Alt+Sol ok tuşu

Önceki görüntülenmiş konuya geri gitme

Alt+Sağ ok tuşu

Sonraki (daha önce görüntülenmiş) konuya gitme

Alt+HOME tuşu

Yardım ve Destek giriş sayfasını görüntüleme

Alt+A

Müşteri desteği sayfasını görüntüleme

Alt+C

İçindekiler’i görüntüleme

Alt+N

Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüleme

CTRL+F

Geçerli konuyu arama

CTRL+P

Konu yazdırma

Uygulamayı yeniden düzenleyen kısayolları

Aşağıdaki tabloda, modern uygulamaları yeniden düzenlemeye yönelik klavye kısayolları yer almaktadır.

Not

  • Uygulamaları yeniden düzenlerken, yeniden düzenleme moduna giriş yaptığınız andan itibaren tüm yeniden düzenleme komutları süresince Windows logo tuşunuWindows logo tuşu sürekli olarak basılı tutun. Yeniden düzenleme işlemini tamamladığınızda, mevcut düzenlemeyi seçmek için Windows logo tuşunaWindows logo tuşubasmayı bırakın.
Basılacak tuşYaptığı işlem
Windows logo tuşu Windows logo tuşu+. (nokta)

Yeniden düzenleme moduna girme ve monitörler arasında uygulama ya da ayırıcı seçme

Windows logo tuşu Windows logo tuşu+sol ok

Uygulama ayırıcısını sola taşıma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu+sağ ok

Uygulama ayırıcısını sağa taşıma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu+yukarı ok

Uygulamanın ekranı kaplamasını sağlama

Windows logo tuşu Windows logo tuşu+aşağı ok

Uygulamayı kapatma

Windows logo tuşu Windows logo tuşu+Esc

Yeniden düzenleme modundan çıkma

Bir Yorum Ekle