Ders Notları

Pazarlama İletişimi Ders Notları Final

1- Satış tutundurma faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

 • Mevcut ürünlerin satışını gerçekleştirmek
 • Mevcut müşterilerin tekrarlanan satın almasını desteklemek
 • Mevcut ürünlerin yeni müşteriler tarafından denenmesini desteklemek
 • Yeni ürünlerin pazara sunulmasına yardım etmek
 • Yeni ürünlerin denenmesini teşvik etmek
 • Rekabetçi pazarlama iletişimini önceden ele geçirmek
 • Rekabetçi pazarlama iletişiminin etkisini gidermek
 • Ürün kullanımı artırmak
 • Marka sadakatini desteklemek
 • Müşteri veri tabanına bilgi toplamayı desteklemek

“Tanımı: Satış tutundurma teşvik edici araçları içeren genellikle kısa dönemli, tüketicilere yada aracılara yönelikmal ve hizmetlerin daha hızlı veya daha büyük ölçekte satılmasını sağlamak için tasarlanan önemli bir pazarlama kampanyası aracıdır.

 

2- Satış tutundurmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Avantajları;

 • İletişim ve bilgi sağlama
 • Özendiricilik – Davet
 • Ürünlerin piyasa tarafından kabulünün hızlandırılması
 • Birim maliyetlerin düşüklüğü
 • Kampanyanın kontrolünün kolay olması
 • Tam uygulamaya geçmeden ön test yapılabilmesi

Dezvantajları;

 • Satış geliştirme kusurlu bir malı bir kereden çok sattıramaz
 • Aşırı fiyatlı bir mal, satış geliştirmeyle devamlı satılamaz
 • Dağıtımı yetersiz bir ürünle satış geliştirme bir arada yürütülemez
 • Modası geçmiş malları sattıramaz
 • Bir gecede mucizeler yaratamaz – Tek başına bir şey yapamaz

 

3- Tüketiciye yönelik satış tutundurma çeşitleri nelerdir?

 • Kuponlar – İkramiye / Ödül – Yarışma ve çekiliş – Para iadesi
 • Örnek ürün – Bonus paketler – Fiyat indirimleri – Sadakat programları

 

4- Doğrudan pazarlama

Doğrudan pazarlama, davranış değişikliklerini özendirmek için (..ki bu davranışlar gelecekte tekrar kullanılmak üzere izlensin, kaydedilsin saklansın…) tanıtıcı medya araçlarının etkileşimli olarak kullanılmasıdır.

 

5- Pazarlama halkla ilişkiler

Pazarlama halkla ilişkileri, halkla ilişkilerin pazarlama odaklı kısmıdır. İşletmenin tüketicilere ve toplumun geri kalanıyla olan ilişkilerinin pazarlama amaçlı olarak kullanılmasıdır. (Pick ton 2005: 555)

 

6- Kişisel satış

Kişisel satış kısaca, satış elemanlarının bir veya daha fazla potansiyel müşteri ile görüşmesi ve sonuca ulaşması şeklinde tanımlanabilir.

Amaçları;

 • Potansiyel müşteri araştırması
 • Hedefleme
 • İletişim kurma
 • Satış yapma
 • Hizmet sunma
 • Bilgi toplama
 • Tahsis

Satış Türleri;

 • Dağıtıcı – Sipariş alıcı
 • Misyoner – Teknisyen
 • Talep yaratıcı – Çözüm sağlayıcı

7- Reklam

Belirli bir işletme tarafından mal, hizmet ve fikirlerin kişisel olmayan bir şekilde sunumu ve tutundurulmasının ücretli bir türüdür.

Reklamın temel faydaları;

 • Büyük kitlelere ulaşılabilir, kapsamı geniştir.
 • Hedef kitleye ulaşılabilir. Pazar hedeflemesi daha iyidir.
 • Birim başına maliyeti düşüktür.
 • Geniş kitlelere ulaşmak ekonomiktir.

Reklamın fonksiyonları;

 • Reklam talep yaratır
 • Aracılara yardım eder
 • Örgüt imajı oluşturur
 • Pazar genişletmeye yardım eder
 • Aracıların ürünü kolay satmasına yardım eder
 • Müşteri ve satıcıları bir araya getirir
 • Kitleler hedef alındığında reklam ekonomiktir

Reklam araçları;

 • Tv / radyo reklamları – Basılı reklam – İnternet reklamları – Banner reklamlar –
  Pop-up reklamlar – Satış ortaklığı reklamları – Arama motoru – Sosyal medya

Temel medya türleri

 • Gazete – Tv – Doğrudan mail – Radyo – Dergi – Sarı sayfalar – Bülten – Broşür – İnternet

 

8- Ürün Hayat Seyri

Giriş aşamasında yeni geliştirilen ürünün pazara sunulmasıyla başlar. Bu aşamada satış hızı genellikle düşüktür.

Büyüme aşamasında satışlar ve karlar hızlı bir şekilde artmaya başlar. Pazardaki karların artışıyla beraber rakipler değişik ürün çeşitleriyle pazara girer.

Olgunluk aşaması, maliyetlerin en düşük seviyeye düştüğü ve karların en yüksek seviyeye çıktığı dönemdir. Rekabetin en yoğun yaşandığı dönem.

Düşüş aşamasında artık satışlar ve karlar hızla düşmeye başlamıştır.

4.8/5 - (5 votes)

Yorum

Bir Yorum Ekle