Ders Notları

Marka Yönetimi Ders Notları Final

Marka Değeri Tanımı

Marka adı, marka sembolleri, marka çağrışımları ve itibarının değeridir. Ve bir ürüne verilen, belirli bir marka adına eklenen değerdir.

Marka Bağımlılığı Tanımı

Marka bağımlılığı, tüketicinin zaman içerisinde, bir kategorideki belli bir markanın satın alımına konsantre olmasıdır.

Marka bağımlılığı olan tüketici, bildiği ürünü alan ve o ürünle ilgili pozitif düşünceye sahip kişidir.

Marka Farkındalığı ve Yararları

Farkındalık, markanın tüketicinin zihninde yarattığı yarattığı etkiyi ifade eder.

Marka farkındalığı için, marka ile adının özdeşleştirilmesi gerekmeyebilir. Paket rengi gibi gibi ayırt edici uyarıcılardan da oluşabilir. Marka adı bilinmese bile bu ayrıntılar seçim yapmaya olanak tanır.

Marka Çağrışımları ve Önemi

Tüketicinin markayla ilgili olarak aklında ya da zihninde oluşan her şeydir.

Marka çağrışımları, tüketicilerin marka farklılaşması ve marka uzantısındaki bilgileri işlemesine ve yeniden hatırlamasına yardım eder. Bunun yanında bir satın alma nedeni oluşur ve tüketicide olumlu etkiler oluşturur.

Marka Kimliği

Marka için anlamı, yönelimi ve amacı belirlemeye yardımcı bir çerçevedir. Bu olaya bir kimliklendirme olarak bakacak olursak; yapılan iş ne olursa olsun, onu anlatan ve ona imaj oluşumu sağlayan en temel yapılanmadır.

Marka Bağlılığının Oluşumunu Etkileyen Faktörler

  • Markanın farkında olma
  • Markanın itibarı
  • İmaj
  • Promosyon
  • Algılanan kalite
  • Yenilikler
  • Marka uzantısı
  • Tatmin

Algılama Haritaları

Algılama haritaları ürün için uygun bir konum seçmek, markaların işgal ettiği yerleri göstermek ve daha iyi olabilecek konumları belirlemek için kullanılmaktadır.

” Bir pazardaki ürünlerin konumlarının görselleştirilmesidir.”

4.8/5 - (6 votes)

Bir Yorum Ekle