Ders Notları

Hizmet Pazarlaması Ders Notları – Pazarlama

1- Hizmet kavramı nedir?

Hizmet bir tarafında diğerine sunduğu, temel olarak dokunulamayan ve herhangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan bir faaliyet ya da faydadır. Üretilmesi ise bir fiziksel ürüne bağlı olabilir ya da olmayabilir.

2- Hizmetlerin temel özellikleri nelerdir?

  • Dokunulamamazlık (soyutluluk): Hizmetler görünmezler, tadılamazlar, hissedilemezler, duyulamazlar ya da koklanamazlar.
  • Eş Zamanlı Üretim / Tüketim (ayrılmazlık): Hizmetin sunumu, tüketim boyunca ya da tüketimin bir bölümü sırasında olabilir. Mallar üretilir, satılır ve tüketilir. Hizmet ise üretilip tüketildikten sonra satılır. Başka bir deyişle hizmetler üretildiği anda tüketilir yani hizmetin meydana getirilmesi ile kullanımı, eş zamanlı olarak oluşmaktadır.
  • Dayanıksızlık: Hizmetlerin stoklanamaması, saklanamaması, iade edilememesi ve yeniden satılamaması anlamına gelir.
  • Sahiplik: Sahipliğin olmaması mallar ile hizmetler arasındaki ana farklardan biridir.
    Bir malı satın alan kişi onun sahibi olur. Hizmette ise ancak bir kolaylıktan, bir tesisten belli bir süre faydalanılabilir. Örneğin bir düğün salonunu kiralamak gibi…
  • Türdeş Olmama: Hizmet genellikle insanlar tarafından üretilen performanslar olduğu için aynı hizmetin iki ayrı sunumunun aynı olması olanaksızdır. Örneğin bir hava yolu şirketinin yer yolculukta aynı hizmeti vermesi zordur.
    İnsanların performansı günden güne farklılık gösterebilir. Türdeş olmamanın diğer bir nedeni ise iki müşterinin de hiçbir zaman aynı olmamasıdır.

Leave a Comment