Ders Notları

Halkla İlişkiler Ders Notları

Halkla ilişkiler nedir ve neden gereklidir?

Halkla ilişkiler, kurumların tüm çevreyle olan ilişkileridir. Temel amacı kurum ve kuruluşların çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamaktır, etkin ve verimli bir iletişim ortamı yaratmaktır. Halkla ilişkiler tek taraflı bir iş olmayıp kurumdan tüketiciye, tüketiciden de kuruma bilgi akışı sağlar.

Girişimciliği aşılar, işletmeyi korur, finansal güçlenme sağlar, satışları artırır, saygınlık sağlar, çevresiyle olan ilişkileri geliştirir.

Halkla ilişkilerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler

 • Teknolojik gelişmeler
 • Hükümetlerin artan denetimi ve gözetimi.
 • Küreselleşme (diğer ülke hükümetleri ve kültürleri ile muhatap olma zorunluluğu)
 • Şirket birleşmeleri
 • Dünyada bir çok ülkede önemli bir sektör olan turizmin etkisi.

Reklamcılık nedir? Halkla ilişkiler ve reklamcılık arasındaki farklar nelerdir?

“Reklamcılık günümüzün en önemli mesleklerinden biridir. Ticari bir iletişim olan ikna aracıdır.”

Reklamcılık ilk zamanlarda dükkanların önünde, pazarlarda çığırtanlar ve tellallar vasıtasıyla yapılmaya başlamıştır.

Ticari faaliyetler ile başlayıp; teknoloji, sosyal, siyasal alanlarda, toplumun yaşadığı değişim ve gelişime paralel olarak yaşamına devam etmiştir. Reklamcılık, günümüzde sosyal bir güç haline gelmiştir.

 • Halkla ilişkilerde sonuçlar uzun vadede alınır. Reklamda sonuçlar kısa vadede alınır.
 • Halkla ilişkilerde amaç; üründen ziyade kurum tanıtımıdır. Reklamda amaç; üretilen mal veya hizmetlerin tanıtılmasıdır.
 • Halkla ilişkilerde çalışmalar kesintisizdir. Reklamda ise çalışmalar kesintili ve dönemseldir.
 • Halkla ilişkilerde kurumun hedef kitlesi bütün kamuoyudur. Reklamda ise hedef kitle sadece müşterilerdir.

“Reklam ve halkla ilişkiler arasında en temel fark; reklamın belirli bir para karşılığında halkla ilişkilerin ise ücretsiz olmasıdır.”

Halkla ilişkiler uzmanı ne gibi niteliklere sahip olmalıdır ve halkla ilişkiler uzmanının görevleri nelerdir?

 • Halkla ilişkiler uzmanı, insan ve toplum psikolojisini, ekonomi, işletmecilik, hukuk ve genel kültür konularında bilgi sahibi olmalı.
 • Etkili yazma, etkili konuşma ve etkili dinleme konularında bilgi sahibi olmalı,
 • Basın, yayın,halkla ilişkiler konusunda eğitim almış olmalı,
 • İletişim alanında öğretim yapan bir yüksek okuldan mezun olmalı,
 • Yayın ve raporlama konusunda bilgi sahibi olmalı,
 • Hepsinden önemlisi sevecen,sıcak bir davranış ve güler yüze sahip olmalıdır.

Görevleri

 • Çalıştığı kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlar.
 • Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlar.
 • Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri düzenler.
 • Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını inceler.
 • Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

Halkla ilişkilerin dünyadaki gelişme evresi nedir? Halkla ilişkilerin Türkiye’deki gelişme evresi nedir?

Halkla İlişkiler Avrupa’da 1950’li yıllarda başlamıştır. ABD’den Kanada’ya geçen halkla ilişkiler olgusu Fransa, İngiltere, Hollanda, Norveç, İtalya, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerine de yayılmaya başlamıştır.

Türkiye’de Kurtuluş Savaşının dünya kamuoyuna duyurulması amacıyla Atatürk tarafından 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansı bir yandan halkla ilişkiler işlevi de görmüştür. Türkiye’de halkla ilişkiler konusunda önemli adımlar 1960’lı yıllardan itibaren atılmıştır. Örneğin, yayın ve temsil şubesi açılmıştır, enformasyon dairesi kurulmuştur, tanıtma ve halk eğitim şubesi açılmıştır.

Türkiye’de kendi bünyesinde halkla ilişkiler birimi oluşturan kuruluş ise Koç Holding olmuştur. (1969)

Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları

 • Sözlü araçlar
  Konuşma ve Görüşme: Halkla iletişimci sabırlı, nazik ve güler yüzlü olmalı… Karşısındaki insanın eğitim ve statüsüne göre bir davranış içine girmeli, kişi üzerinde olumlu bir kimlik yaratmalı, konuşurken karmaşık anlatımlardan uzak, sade ve anlaşılır bir dil kullanmalı… (Konferans, seminerler, festivaller, fuarlar, yarışmalar vb…)
 • Yazılı araçlar
  Gazete, dergi, kitap, broşür, bülten, yıllık, rapor, mektup, afiş, pankart, el ilanları vb.  Bu araçların her birinin ayrı fonksiyonu vardır. Örneğin gazete ve dergiler geniş kesimlerle örgütün ilişkisini sağlar.
 • Görsel-İşitsel araçlar
  Radyo – Televizyon – Sinema – Video Bu araçların etkisi gelişmiş ülkelere nazaran okuma-yazma oranı düşük ülkelerde daha fazladır. Sinemayla başlayan görsel araçlardan halkla ilişkilerde yararlanma etkinliği televizyonla sürmüştür. Görsel işitsel araçlar vatandaşlara evlerinde ulaşırken, olayları gözleriyle görüyormuş kulağıyla duyuyormuş izlenimi oluşturacaktır. 

İntranet nedir? İntranet ile hangi hizmetler verilebilmektedir?

İntranet bir kurum ya da firma içerisinde oluşturulmuş özel bir ağdır. Yani kuruma özel ağdır. İntranetlerin temel hedefi, çalışanlar arasında kesintisiz iletişim ve işbirliği sağlayabilmektir.

Temelde intranet tıpkı internet gibidir. Bilgiler standart bir web tarayıcı penceresinde izlenebilir. Ancak bu bilgiye uzanan erişim, kurumun sınırları içerisinde kalır. İntranetlerin internete bağlı olmaları zorunluğu yoktur.

İntranet İle Neler Yapabiliriz?

İntranet, şirket yöneticileri ve yönetimin gereksinim duyduğu finansal verilerden kuruluştaki çalışma gruplarının planlanmasına ve çalışan kayıtlarındaki tüm ayrıntılara dek uzanabilir. Satış sonrası hizmetler için müşteri bilgileri ve müşteri kartları tutulabilir. Şirket içi haberleşme ve yeni duyurular yayınlanabilir. Kısacası yönetimin şirket içinde yayınlanmasını istediği her şeyi intranette oluşturabilirsiniz.

Günümüzde yaygınlaşan web bloglar ve blog kullanan kurumların dikkat etmesi gereken hususlar

Kullanımı teknik bilgi gerektirmeyen, kullanıcının istediği bilgileri anlık olarak yayımlayabileceği ve genellikle yayınları yeniden eskiye doğru sıralayan bir internet sitesi türüdür.

Web blogları giderek yaygınlaşmakta ve kurumun hakla ilişkilerinde birebir, hızlı ve doğrudan bir ortam yaratmaktadır.

Günümüzde en çok kullanılan blog servisleri veya yazılımları; wordpress, blogger (blogspot), joomla, blogcu, tumblr, Wix…

Kullanımda dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • İşletmelerin blogları için önceden iyi tanımlanmış amaçları olmalıdır.
 • Kurumsal bloglar, kurum imajı ve işletmenin kurumsal kimliğiyle örtüşmeli.
 • Kurumsal blogdan sorumlu olacak personele, konuyla ilgili teknolojik, stratejik ve etik eğitimler verilebilir.
 • İçeriklerin sürekli takip edilmesi ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • İçeriğin ana temadan uzaklaştırılmaması
 • Dışarıdan gelebilecek teknolojik saldırılara karşı gereken donanım sağlanmalıdır.
 • Özgün içerikler kullanılmalı.
 • Özellikle imla kurallarına ve konunun hızlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak akıcı bir dilde içerik üretilmiş olunmasına dikkat edilmeli.
 • İçerik üretirken deneyimlerden veya kurumun sunduğu hizmet ya da ürün incelemelerine yer verilmeli.
 • Kitleye yönelik içerikler oluşturup etkileşim alınması sağlanmalı. Örneğin yoruma veya soru sormaya teşvik edici yayınların oluşturulması kurumlar için avantaj sağlar.

 

4.7/5 - (7 votes)

Bir Yorum Ekle