Ders Notları

Bütünleşik Pazarlama İletişim Yönetimi – Pazarlama İletişimi Ders Notları

1-) Bütünleşik pazarlama iletişimini tanımlayınız. Bütünleşik pazarlama iletişimin boyutlarını sayınız.

Yönetim ve organizasyon içerisindeki bütün araçların, odaklanılmış hedef kitleler için önceden belirlenmiş ürün ve işletme düzeyinde pazarlama iletişimi amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm pazarlama iletişimi kapsamındaki kişilerin, medyanın, mesajların ve diğer tutundurma araçlarının analizini, planlamasını, uygulamasını ve kontrolünü içeren bir süreçtir.

2-) Bütünleşik pazarlama iletişiminin geleneksel pazarlama iletişiminden farkı nedir?

 • Geniş kapsamlıdır
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi programı birleşiktir.
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi programı hedeflenmiştir.

3-) Bütünleşik pazarlama iletişimin geliştirilmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

 • Reklam harcamalarında ki artışın sorgulanması.
 • Personel düzeyinin daraltılması.
 • Medya bağımsızlığının artırılması.
 • Müşterilerin stratejik tavsiye ve planlama danışmanları haline gelmesi.
 • Uluslar arası iletişimin öneminin artması.
 • Tedarikçilerin konumlarının değişmesi.
 • Özellikle veritabanı teknolojilerindeki gelişmeler.

4-) Bütünleşik pazarlama iletişiminin faydaları nelerdir?

 • Tutarlı mesajlar
 • İşlemsel etkinlik
 • Maliyet avantajı
 • Medyanın daha iyi kullanılması
 • Tarafsız pazarlama tavsiyeleri
 • Yaratıcı bütünlük
 • Daha duyarlı pazarlama
 • Yüksek kapasitede tutarlı hizmet
 • Daha fazla ajans sorumluluğu
 • Daha kolay kurulan çalışma ilişkileri

5-) Bütünleşik pazarlama iletişiminde yaşanan engeller nelerdir? Sayınız ve birer cümleyle açıklayınız.

·         Kalıplaşmış zihniyet

·         Sınıflandırma ve dil

·         Organizasyon yapısı

·         Elitizm

·         Görevin büyüklüğü

·         Bütçe yeterliliği

·         Yönetici kabiliyeti

·         Ajans ücret sistemleri

·         Bütünleşmenin boyutları

6-) Reklam nedir? Reklamın fonksiyonları nelerdir?

Reklam, belirli bir işletme tarafından mal, hizmet ve fikirlerin kişisel olmayan bir şekilde sunumu ve tutundurulmasının ücretli bir versiyonudur.

Fonksiyonları;
* Reklam talep yaratır
* Aracılara yardım eder
* Örgüt imajı oluşturur
* Kitleler üzerinde farkındalık yaratır
* Pazar genişletmeye yardım eder
* Aracıların ürünü kolay satmasına yardım eder
* Müşterileri ve satıcıları bir araya getirir

7-) Reklamın amacı ve türleri nelerdir?

Reklamın genel amacı; hedef tüketicilere bir ürün veya bir hizmeti duyurmak, ürüne, markaya karşı tüketicilerde olumlu bir eğilim oluşturmayı sağlamaktır. Diğer bir deyişle reklam, doğrudan satış sağlamayı kolaylaştırmaya yönelik iletişim şeklidir.

Reklamın amaçları; bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma ve pekiştirmedir.

Türleri;

 • Tv reklamlar
 • Basılı reklamlar
 • Radyo reklamları
 • İnternet reklamları
 • Banner reklamları
 • Pop-Up reklamları
 • Advergame reklamları
 • Satış ortaklığı reklamları
 • Arama motoru reklamları
 • Sosyal medya reklamları

8 -) Temel reklam türleri nelerdir? Sayınız ve örnekler veriniz.

 • Gazete
 • Televizyon
 • Doğrudan mail
 • Radyo
 • Dergi
 • Açık alan
 • Sarı sayfalar (rehber)
 • Bülten
 • Broşür
 • Telefon
 • İnternet

9-) Kişisel satış nedir? Kişisel satışın amaçları nelerdir?

Kişisel satış kısaca, satış elemanlarının bir veya daha fazla potansiyel müşteri ile görüşmesi ve sonuca ulaşması şeklinde tanımlanabilir.

Amaçları;

 • Potansiyel müşterileri araştırma
 • Hedefleme
 • İletişim kurma
 • Satış yapma
 • Hizmet sunma
 • Bilgi toplama
 • Tahsis

10-) Kişisel satış türleri nelerdir?

 • Dağıtıcı
 • Sipariş alıcı
 • Misyoner
 • Teknisyen
 • Talep yaratıcı
 • Çözüm sağlayıcı

11-) Kişisel satış süreci aşamaları nelerdir? Kısaca açıklayınız.

 • Araştırma ve sıralama:
 • Ön görüşme
 • Görüşme
 • Tanıtım ve sunum
 • İtirazların üstesinden gelme
 • Satış kapatma
 • Takip etme ve sürdürme

12-) Kişisel satışın güçlü ve zayıf tarafları nelerdir?

Güçlü Tarafları

 • Kişisel iletişime dayandığı için anında tepkiyi belirlemek olanaklıdır.
 • Müşterilerin dikkat ve ilgi alanlarını yüksek tutabilmek olanaklıdır.
 • Satış elemanı müşterinin ihtiyacına göre alternatif çözümleri analiz edebilecek esnekliğe sahiptir.

Zayıf Yönleri

 • Hedef kitledeki tüketicilerin tamına ulaşacak şekilde kişisel satış elemanı bulundurmak yüksek maliyetlidir.
 • Belirli bir sürede ilişki içinde ilgilenen müşteri sayısı azdır.

Bir Yorum Ekle