Ders Notları ERUZEM

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Vize Final Tekrar Konuları

Bunlar sınava yönelik kısa ve karışık notlardır. Buradaki her bir konu veya başlık soru değeri taşır. Sınavda dört gruptan birine buradaki soru kalıplarına benzer sorular çıkacak ve çoğunun cevabı da var. Bu sayfadaki notlar, sınava hiç çalışmayanlar için işe yarayabilir.

1. DÜNYA SAVAŞI

I. Dünya Savaşı’nın en önemli temel sebepleri;

I. Dünya Savaşı’nın özel sebepleri;

Buradan 1 soru gelecek Örnek Soru: Hangisi ittifak bloğunda hangisi itilaf bloğunda? şeklinde soru.

Osmanlı devleti hangi olayla fiilen savaşa girdi?*

Osmanlı’ya sığınan Alman gemilerinin Rus limanlarına saldırmasıyla.

Buradan 3 soru gelecek.
Örnek soru: Yukarıdaki cephelerden yangisi yardım cephesi? diye sorulabilir.

Mustafa Kemal Paşa’nın savaştığı cepheler;

 • Çanakkale
 • Kafkas
 • Suriye
 • Filistin cephesi

Çanakkale Cephesini açan itilaf devletleri başarısız olunca IRAK CEPHESİ açtılar.

Irak cephesinde İngilizlere karşı kazandığımız zafer Kutul Amare‘dir

İstanbul ve çevresinin Rus’lara verildiği anlaşma hangisidir? : Boğazlar (İstanbul) Antlaşma

PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919)

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan (30 Ekim 1918) sonra işgal edilen ilk yer Musul‘dur. (Ekonomik sebepler)

Mersin, Hatay, Urfa, Antep, Maraş (güneydoğu anadolu bölgesi) Fransa tarafından işgal edilmiştir.

Paris Barış Konferansında ilk görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. (itilaf devletleri arasındaki.) İlk görüş ayrılıkları İtalya ve İngiltere arasında ortaya çıktı

İtayla ve İngiltere arasındaki görüş ayrılığında sebep olan şehir İzmir‘dir.

Neden İngiltere İzmir’de İtalya’yı değilde Yunanistan’ı tutuyor?
1- Çünkü, İtalya güçlü bir devlet olmasın diye… Bunun yerine sözünü dinletebileceği bir Yunanistan görmek istiyor.
2- İtalya’ya güvenmediği için.
3- Denizlerde egemenliğini İngiltere’nin sürdürmeye devam etmesi.

BARIŞ ANLAŞMALARI* (Paris’te yalnızca aşağıdaki dördü imzalanmıştır.)

 • Almanya ile imzalanan barış antlaşması: (Versailles) Versay
 • Avusturya ile imzalanan barış antlaşması St Germain  
 • Bulgaristan ile imzalanan barış antlaşması: Neuily (Nöyi)
 • Macaristan ile imzalanan Trianon

Akılda kalması için kodlama: AV – AS – BN – MT

Dikkat! Osmanlı devleti ile Paris’te bir barış antlaşması imzalanmamıştır! Osmanlı ile Sevr antlaşması 1. dünya savaşından sonra imzalanmıştır fakat Paris’te değil San Remo Konferansında imzalanmıştır.

Bir Ermeni Devleti kurma fikri ilk defa Paris‘te dile geliyor.

Paris’te Batı Anadolu Yunan’lılara verildi.

Batı Anadolu’yu alan Yunanistan ilk işgale İzmir’de başladı.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin sebepleri

 • Yananistan’ın yayılma ve büyüme politikası
 • Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesi
 • Yunanlıların bölgedeki Rum nüfusunun Türkler’den fazla olduğu iddiası
 • İngiltere’nin bölgede güçlü bir İtalya yerine kukla Yunanistan’ı tercih etmesi

“Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Ermeniler.
Mondros imzalandıktan sonra yukarıdaki devletlerden hangileri işgale kalkışmamıştır?

Redd-i İlhak Cemiyeti İzmir’in Yunanistan’a katılmasını reddediyor.

İzmir’de ve Batı Anadolu’da yaşanan olumsuzluklar;

 • İzmir’in işgali Milli Mücadele ruhunun temelini atmıştır.
 • Tüm Anadolu’da çok şiddetli bir protesto başlamıştır.
 • Mahalli kongreler toplanmıştır.
 • Halk işgallere karşı daha duyarlı olmuştur.
 • İzmir Redd-i İlhak Cemiyetini kurdu.
 • Milli mücadele Kuvayi Milliye ruhunun doğmasını sağladı.

Amiral Bristol raporu da işgali önleyememiştir.

Örnek soru: Aşağıdakilerden hangisi İzmir’in işgaliyle ilgili doğru bir değerlendirme değildir? 

İzmir’de Yunan’a ilk kurşunu sıkan şehidimiz Hasan Tahsin‘dir. (Diğer adı: Osman Nevres)

İzmir’in işgali ilk defa Havza‘da protesto edildi.

Bristol Raporu’nun İçeriği:

 • Bölgedeki olayların sorumlusu Türkler değil, Rumlardır.
 • Bölgedeki Türkler çoğunluktadır.
 • Yunanlıların bölgeyi işgali ilhaka yöneliktir. Bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik değildir.
 • Bölgeden Yunanlılar çekilerek; bölgeye itilaf devletlerinin güvenlik birlikleri yerleşmelidir.

Örnek soru: Aşağıdakilerden hangisi Bristol Raporuyla ilgili doğru bir bilgi değildir? Şeklinde bir soru gelebilir.

Veya… İzmir’in işgalinin haksızlığını dünya’ya duyuran belge hangisidir? şeklinde de soru gelebilir.

Not: Sorularda Bristol’un olduğu seçenek her zaman doğrudur bu konuda.

İpucu: Amiral Bristol, Türkler için olumlu (pozitif), yunanlılar için olumsuz şeyler yazmıştır. (Bu ipucuna göre şıkları eleyebilirsiniz.)

Bristol Raporu, Uluslararası ilk belgedir.

Yararlı Cemiyetler;

 • Trakya-Paşaeli Cemiyeti
 • İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuk
 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Milli Kongre Cemiyeti

Örnek soru kalıbı: Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?

Örnek soru kalıbı: Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi Rumlar tarafından kurulan cemiyettir?

Örnek soru kalıbı: Hangisi zararlı cemiyetlerden biridir?

Yabancılar tarafından kurulan ZARARLI CEMİYETLER;

Rum Cemiyetleri*

 • Marvi Mira
 • Etnik-i Eterya
 • Pontus rum cemiyeti

Ermeni Cemiyetleri*

 • Hıncak cemiyeti
 • Taşnak cemiyeti

Yahudi Cemiyetleri*

 • Alyans İsraelit

Türkler tarafından kurulan ZARARLI CEMİYETLER;

 • Hürriyet ve İtilaf Partisi
 • Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fıkrası
 • Kürt Teali Cemiyeti
 • Teali- İslam Cemiyeti
 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 • Wilson Cemiyeti

Türkler tarafından kurulan YARARLI CEMİYETLER;

 • Müdafaa
 • İzmir Redd-i İhlak
 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Trabzon Muhazafa
 • Milli Kongre Cemiyeti
4.9/5 - (73 votes)

Yorum

Bir Yorum Ekle